Μια πρωτοβουλία της GSK

Το βακτήριο που προκαλεί τη Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο μεταδίδεται με τα σταγονίδια και το σάλιο. Το κάπνισμα, ενεργητικό ή παθητικό, αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου για αποικισμό και νόσηση.

Οι πιο συχνοί τρόποι μετάδοσης είναι:

Ο Μηνιγγιτιδόκοκκος μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο μέσω συγκεκριμένων καθημερινών δραστηριοτήτων.

Ακόμα και τα άτομα που δεν εμφανίζουν την νόσο μπορούν να φέρουν το βακτήριο στη μύτη και το φάρυγγα και να το μεταδώσουν σε άλλους. Τα περισσότερα βρέφη, νήπια και έφηβοι προσβάλλονται μέσα από την επαφή με φαινομενικά υγιή μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία είναι φορείς του βακτηρίου.