Μια πρωτοβουλία της GSK

Τα αρχικά συμπτώματα της Mηνιγγίτιδας Β είναι συχνά μη ειδικά και μοιάζουν με αυτά μιας απλής ίωσης, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο.

Τα συμπτώματα εξελίσσονται ραγδαία και μπορεί να περιλαμβάνουν:

Επιπρόσθετα συμπτώματα δύναται να περιλαμβάνουν:

Στην περίπτωση που εσείς ή κάποιος από το περιβάλλον σας
εκδηλώσει αυτά τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε άμεσα τον ιατρό σας.

Βιβλιογραφία