Μια πρωτοβουλία της GSK

Πρόληψη[19,20]

H πρόληψη είναι η καλύτερη στρατηγική για την καταπολέμηση των λοιμωδών
νοσημάτων[19] - ειδικά όταν πρόκειται για τη Μηνιγγίτιδα Β, η οποία εξελίσσεται
ραγδαία και είναι δυνητικά θανατηφόρος τόσο στη βρεφική όσο και στην εφηβική ζωή.

Από το 2013, κατέστη εφικτός ο εμβολιασμός κατά της Μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου τύπου Β, ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 2 μηνών, ενώ από το 2017 ο εμβολιασμός για τη νόσο περιλαμβάνεται στις συστάσεις του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών της Ελλάδας και χορηγείται δωρεάν στις ομάδες υψηλού κινδύνου[20]

Βιβλιογραφία