Μια πρωτοβουλία της GSK

Ενημερωθείτε για τη Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο [1-4]Ενημερωθείτε
για την Μηνιγγίτιδα Β

H Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος τύπου Β (γνωστή και ως Μηνιγγίτιδα Β), είναι μία σοβαρή νόσος που προκαλείται από το βακτήριo Neisseria meningitidis, το οποίο μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή των προστατευτικών μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Επιπλέον, το βακτήριο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη του αίματος που ονομάζεται Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία.

Από τις 5 σημαντικότερες ομάδες του Μηνιγγιτιδόκοκκου A, B, C, W-135, και Y – η οροομάδα B είναι η επικρατέστερη στην Ελλάδα (87%) με ποσοστό εμφάνισης αντίστοιχο άλλων ευρωπαϊκών χωρών.[21]

Γιατί η Μηνιγγίτιδα Β
είναι τόσο επικίνδυνη;

H νόσος είναι ύπουλη, καθώς παρουσιάζεται χωρίς προειδοποίηση, αρχικά με συμπτώματα μιας απλής ίωσης, εξελίσσεται ραγδαία συνήθως εντός 24 ωρών, και μπορεί να προκαλέσει ισόβιες αναπηρίες ή να οδηγήσει σε θάνατο.[1-4]

κρούσματα
στην Ελλάδα οφείλονται στην οροομάδα Β[21]

διατρέχουν τον
μεγαλύτερο κίνδυνο
εκδήλωσης Μηνιγγίτιδας Β[17]

Στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, κατά μέσο όρο
προσβάλλονται ετησίως 47[17] άτομα από τη Μηνιγγίτιδα Β.

Βιβλιογραφία