Μια πρωτοβουλία της GSK

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Είναι απαραίτητη η ανάγνωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Xρήσης και τη Δήλωση Απορρήτου της GSK, η οποία τεκμαίρεται δια της χρήσης και πλοήγησης του επισκέπτη/χρήστη στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο.

Κανένα περιεχόμενο στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο δε συνιστά, ούτε δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά ή υποκαθιστά συμβουλή ιατρικής φύσης, για την οποία οφείλετε και σας συστήνεται να απευθύνεστε σε αρμόδιο επαγγελματία υγείας.

Κανένα περιεχόμενο στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο δε συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά παρότρυνση για αγορά, διαφήμιση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο προώθηση φαρμάκου.

GlaxoSmithKline Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών Προϊόντων, (δ.τ. GlaxoSmithKline Α.Ε.B.E.), Έδρα: Λ. Κηφισίας 266, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000276401000, Αρ.ΜΑΕ: 1580/01ΑΤ/Β/86/65/96.